• CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK MÀNH RÈM & THIẾT BỊ NỘI THẤT TAEGU VIỆT NAM
  • CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK MÀNH RÈM & THIẾT BỊ NỘI THẤT TAEGU VIỆT NAM

Chậu rửa

Chậu rửa chén 2 hố DS 1000
Chậu rửa chén 1 hố đại DS-850
Chậu rửa chén 2 hố cân DS 870
Chậu 3 hố DS 1060

Chậu 3 hố DS 1060

Liên hệ giá

Chậu 1 hố đại DHS - 870
Chậu 1 hố đại RDS 840
Chậu rửa chén 2 hố cân, 1 bàn DS-1100
Chậu rửa chén Daesung DHN 4285-R
Chậu rửa chén Daesung - DHN 8452-R2
Chậu rửa chén Daesung - DHN 8245