• CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK MÀNH RÈM & THIẾT BỊ NỘI THẤT TAEGU VIỆT NAM
  • CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK MÀNH RÈM & THIẾT BỊ NỘI THẤT TAEGU VIỆT NAM

Vòi bếp nóng lạnh Daesung

Vòi bếp dây rút DA 8700
Vòi bếp lạnh cắm chậu ngỗng dẻo D1
Vòi bếp dây rút DA-3100
Vòi bếp lạnh ngỗng dẻo âm tường D3
Vòi bếp âm tường nóng lạnh D6-800C
Vòi bếp nóng lạnh ngỗng dẻo DA- 705
Vòi bếp dây rút DA - 6100
Vòi bếp dây rút thấp DA-802